RS-7250-361/OP/O/98/ZB - Ustalanie opłaty prolongacyjnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 lutego 1998 r. Ministerstwo Finansów RS-7250-361/OP/O/98/ZB Ustalanie opłaty prolongacyjnej.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu ustalania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty zaległości podatkowych lub podatków oraz nawiązując do wyjaśnień przekazanych w dniu 13 stycznia 1998 r. nr RS-7250-48/OP/0/98/ZB, Ministerstwo Finansów dodatkowo informuje:

Zamieszczony na stronie drugiej powołanego pisma wzór na obliczenie opłaty prolongacyjnej odnosi się do poszczególnych rat podatków (zaległości podatkowych), nie zaś do całości podatku (zaległości podatkowej). Gdyby bowiem wzór ten został zastosowany wobec pełnej kwoty podatku, to skutki ekonomiczne rozłożenia na raty podatku (zaległości podatkowej) niczym by się nie różniły od skutków związanych z odroczeniem terminu płatności podatku. Inaczej mówiąc, w razie zastosowania tego wzoru do pełnej kwoty podatku rozłożonego na raty podatnik byłby zobowiązany do zapłacenia opłaty prolongacyjnej również od tej części podatku, która została już wcześniej zapłacona.

Przykład:

Podatek w wysokości 4.000 został rozłożony na trzy raty, z których dwie pierwsze wynoszą po 1.000, a ostatnia 2.000. Okres spłaty poszczególnych rat wynosi 30,60 oraz 90 dni od terminu płatności podatku; opłata prolongacyjna za poszczególne raty wynosi:

Łączna wartość opłaty prolongacyjnej wynosi 199,80. Gdyby natomiast termin spłaty tej samej kwoty podatku odroczono o 90 dni, to opłata prolongacyjna z tego tytułu wyniosłaby:

Opublikowano: Biul.Skarb. 1998/2/5