Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 stycznia 1994 r.
Ministerstwo Finansów
PP6/236/94
Zaniechanie ustalania i poboru podatku akcyzowego z tytułu zakupu urządzeń do banderolowania.

W związku z wprowadzeniem obowiązku banderolowania wyrobów tytoniowych i spirytusowych powodującego konieczność poniesienia przez krajowe przedsiębiorstwa przemysłu spirytusowego i tytoniowego istotnych nakładów na zakup urządzeń do banderolowania tych wyrobów oraz na zakup kas pancernych (skarbców) niezbędnych do przechowywania banderol - zaleca się dokonywanie do wysokości tych nakładów zaniechania ustalania i poboru podatkowego w stosunku do przedsiębiorstw, które te nakłady poniosły. Zaniechanie powinno nastąpić na podstawie udokumentowanych wydatków oraz stwierdzenia faktycznego dokonania zakupu stosownych urządzeń (urządzeń banderolujących, kas pancernych, skarbców), zainstalowania ich i wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem. W razie gdy w/w urządzenia posiadają więcej funkcji lub są wykorzystywane do innych jeszcze celów zaniechanie powinno odpowiadać wyłącznie funkcjom i celom związanym z realizacją obowiązku banderolowania wyrobów.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/2/27