Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 maja 1994 r.
Ministerstwo Finansów
PP6/1464/94
Wydawanie banderol legalizacyjnych przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Uprzejmie informuję, iż możliwy jest tryb wydawania banderol legalizacyjnych bezpośrednio przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych nawet, gdy ilość jednorazowo pobieranych banderol jest niższa niż 10.000 szt. W szczególności dotyczy to sytuacji, w których odbiorcami banderol legalizacyjnych są podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na rozlewaniu w kraju importowanych wyrobów spirytusowych w opakowania jednostkowe, a także w przypadku gdy czas oczekiwania na wydanie banderol legalizacyjnych przez właściwy urząd skarbowy byłby zbyt długi. Wówczas na wniosek zainteresowanego podatnika, urząd skarbowy wydając decyzję i upoważnienie do odbioru banderol powinien wskazać Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie, jako jednostkę właściwą do ich wydawania.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/2/23