PP4-760/186/95/TK - Zaliczki na podatek akcyzowy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 kwietnia 1995 r. Ministerstwo Finansów PP4-760/186/95/TK Zaliczki na podatek akcyzowy.

Nawiązując do pisma z 28 lutego 1995 r. znak UKS-073-8/95 - Ministerstwo Finansów informuje, iż podtrzymuje wyjaśnienia zawarte w piśmie z 30 stycznia 1995 r. znak PP4-760/32/95/TK w związku z dyspozycją zawartą w § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 października 1994 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 125, poz. 611 i z 1995 r. Nr 28, poz. 145), że kwota zapłacona na nabycie banderol może zostać potrącona z dziennej zaliczki podatku akcyzowego w dniu dokonania wpłaty na banderole, a nie w dniu przywiezienia ich do przedsiębiorstwa.

Równocześnie Ministerstwo Finansów zauważa, że w przedstawionej sprawie nie występują nadpłaty, bowiem kwoty wpłacanych zaliczek na banderole są zarachowywane jako wpłaty podatku akcyzowego.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/3/24