PP4-760/127/94/EF - Opodatkowanie importowanego tytoniu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 marca 1994 r. Ministerstwo Finansów PP4-760/127/94/EF Opodatkowanie importowanego tytoniu.

Odpowiadając na pismo z 8 marca 1994 r. w sprawie zasad opodatkowania podatkiem akcyzowym Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z zał. nr 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1993 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Mon. Pol. Nr 69, poz. 612) - od 1 stycznia 1994 r. na importowane wyroby tytoniowe sklasyfikowane przy kodzie PCN 2403 10 000 jako "tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 500", obowiązuje 100% stawka podatku akcyzowego.

A zatem w świetle powyższego, importowany tytoń do palenia w workach o ciężarze 50-100 kg nie podlega na granicy opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Równocześnie Ministerstwo Finansów informuje, iż tytoń ten w przypadku przepakowywania w opakowania detaliczne (co jest traktowane na równi z produkcją), a następnie jego sprzedaży w kraju jako tytoniu do fajek o symbolu SWW 2552-4, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w wysokości 24%, zgodnie z poz. 2 pkt 2 zał. nr 3 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1993 r. w sprawie stawek podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnień od tego podatku (Mon. Pol. Nr 59, poz. 544 z późn. zm.).

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/4/27