Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 marca 1996 r.
Ministerstwo Finansów
PP3-8222-275/96/ERO
Autoreklama prasowa

W odpowiedzi na pismo z 1 lutego 1996 r. Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Czynność polegająca na zamieszczeniu przez wydawnictwa prasowe własnych ogłoszeń reklamowych, dotyczących wydawanych przez siebie tytułów, zamieszczanych we własnych dziennikach i czasopismach, nie są czynnościami wymieniony w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50, z późn. zm.). W szczególności nie są to czynności wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 przedmiotowej ustawy, czyli przekazanie przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy lub przekazania przez podatnika towarów, lub świadczenia usług na potrzeby osobiste podatnika. W związku z tym, czynności tzw. "autoreklamy prasowej" nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatek naliczony związany z zakupami dokonywanymi przez podatnika służącymi czynnościom nie podlegającym opodatkowaniu, nie podlega rozliczeniu z podatkiem należnym.

Opublikowano: Zawadzka M.: Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, tom 2, Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, Warszawa 1998, s. 28