PP3-8216-1119/93/RB - Skutki obniżenia podatku należnego o zawyżoną kwotę podatku naliczonego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 marca 1994 r. Ministerstwo Finansów PP3-8216-1119/93/RB Skutki obniżenia podatku należnego o zawyżoną kwotę podatku naliczonego.

W związku z zgłaszanymi wątpliwościami w sprawie stosowania przepisu art. 27 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599) Ministerstwo Finansów wyjaśnia, co następuje:

W przypadku wykrycia zawyżenia kwoty podatku naliczonego należy dokonać ustalenia prawidłowej kwoty podatku naliczonego i ustalić faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli zaniżenie to spowodowało zmniejszoną wpłatę kwoty podatku do urzędu skarbowego, podatnik powinien zapłacić kwotę w wysokości powstałej zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Kolejny etap to:

– w 1993 r. zmniejszenie kwoty faktycznego podatku naliczonego (a nie wykazanego w deklaracji) o pięciokrotność kwoty zawyżenia; jeżeli kwota faktycznego podatku naliczonego jest mniejsza od wysokości sankcji, różnica zmniejsza kwotę podatku naliczonego w następnych okresach rozliczeniowych; nie ma natomiast podstaw prawnych, aby różnica ta zwiększała kwotę zobowiązania podatkowego (podatku należnego);

– w 1994 r. zwiększanie kwoty podatku należnego o trzykrotność kwoty zawyżenia.

W przypadku stwierdzenia zawyżenia kwoty podatku naliczonego decyzja powinna zawierać więc dwa elementy:

1) określenie prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego wraz z ewentualnymi odsetkami,

2) ustalenie kwoty zobowiązania podatkowego z uwzględnieniem sankcji z art. 27 ust. 5 pkt 2.

Przypominamy równocześnie o wyjaśnieniach związanych z art. 27 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. zawartych w pismach Ministra Finansów z 16 lutego 1994 r. (PP3-8220-820/94/PB) i 28 lutego 1994 r. (PP3-8220-950/94/PB).

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/3/23