PP3-8212-849/94/JG - Deklaracja podatkowa za okres od 1 stycznia do 31 marca 1994 r.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 8 marca 1994 r. Ministerstwo Finansów PP3-8212-849/94/JG Deklaracja podatkowa za okres od 1 stycznia do 31 marca 1994 r.

W odpowiedzi na pismo z 10 lutego 1994 r. w sprawie terminu złożenia deklaracji i wpłacenia podatku od towarów i usług w przypadku rezygnacji ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599), Ministerstwo Finansów informuje, że również w stosunku do tych podatników ma zastosowanie zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów podatkowych (Mon. Pol. Nr 69, poz. 611). Podatnicy ci składają jedną deklarację podatkową za okres od 1 stycznia do 31 marca 1994 r. i na jej podstawie wpłacają podatek od towarów i usług w terminie do 25 kwietnia 1994 r.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/6/27