PP3-8211-2087/93/HM - Sprowadzanie z zagranicy środków transportu a możliwość zaniechania ustalania i poboru VAT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 września 1993 r. Ministerstwo Finansów PP3-8211-2087/93/HM Sprowadzanie z zagranicy środków transportu a możliwość zaniechania ustalania i poboru VAT.

W związku ze składanymi wnioskami podatników, biorąc pod uwagę wysokie oprocentowanie kredytów na finansowanie umów najmu i dzierżawy środków transportu od kontrahentów zagranicznych, a także uwzględniając długość okresu realizacji tych umów - Ministerstwo Finansów informuje, iż nie zgłasza zastrzeżeń, aby urzędy skarbowe wydawały decyzje w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług pobieranego przez urzędy celne od sprowadzanych z zagranicy środków transportu, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 z późn. zm.), w przypadkach gdy:

– sprowadzającym jest jednostka transportu drogowego posiadająca koncesję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego,

– jednostka transportu drogowego sprowadzająca środek transportu nie jest podatnikiem zwolnionym od podatku,

– umowa najmu, dzierżawy (oddania w użytkowanie) środka transportu została zawarta przed dniem 5 lipca 1993 r.,

– najem, dzierżawa (oddanie w użytkowanie) środka transportu nie jest fakturowana fakturą VAT, tzn. leasingodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług,

– środek transportu zostanie sprowadzony do 31 grudnia 1993 r.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/4/18