PP3-8211-1873/93/HM - Zaniechanie ustalania i poboru VAT z tytułu importu towarów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 sierpnia 1993 r. Ministerstwo Finansów PP3-8211-1873/93/HM Zaniechanie ustalania i poboru VAT z tytułu importu towarów.

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Finansów z 28 lipca 1993 r. znak PPZ1-N-7250/93/KW w sprawie wydania przez urzędy skarbowe decyzji o zaniechaniu ustalania i poboru podatku od towarów i usług należnego od czynszu i innych odpłatności przekazywanych w związku z importem towarów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 z późn. zm.) - Ministerstwo Finansów dodatkowo wyjaśnia, iż pkt 2 powyższego pisma odnosi się również do podatku VAT pobieranego przez urzędy celne.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/5/24