PP2-700-1541/94/HM - Zaniechanie ustalania i poboru VAT od sprowadzanych z zagranicy środków transportu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 grudnia 1994 r. Ministerstwo Finansów PP2-700-1541/94/HM Zaniechanie ustalania i poboru VAT od sprowadzanych z zagranicy środków transportu.

W związku ze składanymi wnioskami podatników, a także uwzględniając długość okresu realizacji umów najmu i dzierżawy towarów od kontrahentów zagranicznych uprzejmie informuję, iż przedłużam do dnia 31 grudnia 1995 r. zalecania dotyczące wydawania decyzji w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku od towarów i usług zawarte w pismach z 28 lipca 1993 r. znak PPZ1-7250/93/KW i 10 września 1993 r. znak PP3-8211-2087/93/HM.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/5/24