Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 lipca 2002 r.
Ministerstwo Finansów
PP1-811/2180/2000/LJ/935
Dokumentowanie rozliczeń pomiędzy Kasami Chorych a placówkami służby zdrowia

W związku z otrzymywanymi licznymi zapytaniami dotyczącymi dokumentowania rozliczeń między Kasami Chorych i świadczeniodawcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.), jak również między samymi Kasami Chorych, uprzejmie informuję:

Mając na uwadze, że usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej są zwolnione od podatku od towarów i usług oraz biorąc pod uwagę celowość dokumentowania rozliczeń pomiędzy Kasami Chorych, a szpitalami i innymi placówkami służby zdrowia (świadczeniodawcami usług w zakresie ochrony zdrowia) - w celu zapewnienia właściwej kontroli świadczonych usług - za dopuszczalne i właściwe należy uznać wystawianie faktur VAT określonych w art. 32 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), pomiędzy tymi jednostkami.

Ze względu na różne wykładnie wydawane dotychczas w tej sprawie przez różne organy, stosowane dotychczas w opisanych przypadkach inne formy dokumentowania nie powinny być kwestionowane.

Opublikowano: LEX nr 6932