PP1-7207-1/95/SK - Bezgotówkowe rozliczenia za pośrednictwem banku a możliwość pomniejszenia podatku należnego.

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo z dnia 6 lutego 1995 r. Ministerstwo Finansów PP1-7207-1/95/SK Bezgotówkowe rozliczenia za pośrednictwem banku a możliwość pomniejszenia podatku należnego.

W związku ze zgłaszanymi pytaniami Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przepisy § 35 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 133, poz. 688) należy interpretować w sposób zgodny z aktami wyższego rzędu, a przede wszystkim art. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324 ze zm.). Oznacza to, że przepisy § 35 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia stosuje się jedynie w przypadku, gdy należność za towary lub usługi przekracza kwoty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r., co rodzi obowiązek stosowania rozliczeń bezgotówkowych za pośrednictwem banku.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/2/22