Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 października 1996 r.
Ministerstwo Finansów
PP1-7203-15/96/ZD
Sprzedaż opakowań zwrotnych

Obroty osiągane przez prowadzone przez spółdzielnie restauracje - ze sprzedaży posiłków regeneracyjnych i profilaktycznych na rzecz PKP (dotyczy posiłków, o których mowa w uchwale Nr 134 Rady Ministrów z 8 października 1984 r. w sprawie zasad wydawania posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych wzmacniających pracownikom zatrudnionym w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych; M.P. Nr 25, poz. 168) - są zwolnione od podatku od towarów i usług - na podstawie § 73 pkt 1 lit. h) rozporządzenia.

[...]

Obroty spółdzielni "Samopomoc Chłopska" osiągane ze sprzedaży opakowań szklanych zakupionych od producentów - są zwolnione od podatku od towarów i usług - na podstawie § 73 pkt 1 lit. c) rozporządzenia.

Opublikowano: S.Podat. 1999/1/47