PP1-7200-62/94/AS - Wydruk komputerowy faktury a pieczęć firmowa sprzedawcy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 marca 1994 r. Ministerstwo Finansów PP1-7200-62/94/AS Wydruk komputerowy faktury a pieczęć firmowa sprzedawcy.

Odpowiadając na pismo znak GF-2/334/94/894 z 1.02.1994 r. Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku wystawiania faktur za pomocą komputera, gdy w sposób trwały umieszczone są dane sprzedawcy, tzn. gdy na wydruku komputerowym faktury VAT są dane dotyczące sprzedawcy określone w § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 39, poz. 176, Nr 59, poz. 272 i Nr 134, poz. 652 ), nie musi być dodatkowo dostawiana pieczęć firmowa sprzedawcy.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/1/22