PP1-7200-224/93/AS - Fakturowanie robót budowlano-montażowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 września 1993 r. Ministerstwo Finansów PP1-7200-224/93/AS Fakturowanie robót budowlano-montażowych.

Odpowiadając na pismo znak HR1/62/93 z 12 sierpnia 1993 r. Ministerstwo Finansów informuje, że przedstawiony przykład fakturowania roboty budowlano-montażowej jest prawidłowy. Przedsiębiorstwo wystawiając fakturę może fakturować robociznę, pracę sprzętu materiały osobno licząc od poszczególnych pozycji podatek od towarów i usług.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że przy materiałach wyszczególnionych na fakturze musi być podana ich nazwa, a przy materiałach, które są opodatkowane stawką 7% lub zwolnione są od podatku powinien być ponadto określony symbol SWW.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/1/19