pp 443/286/2004 - Klasyfikacja świadczonych usług dla celów podatku od towarów i usług

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 1 lipca 2004 r. Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich pp 443/286/2004 Klasyfikacja świadczonych usług dla celów podatku od towarów i usług

Pytanie podatnika

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług w zakresie produkcji audycji edukacyjnych dla telewizji publicznej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych oraz za zezwolenie na wykonywanie autorskich praw zależnych na polach eksploatacji?

Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy tj:

- pod poz. 11 PKWiU ex 92 - usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem między innymi:

- usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

- usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

- działalności agencji informacyjnych,

- pod poz. 12 ww. załącznika PKWiU ex 92.2 wymieniono usługi w zakresie publicznych radia i telewizji, z wyłączeniem:

- usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

- działalności agencji informacyjnych.

Oznacza to, iż zwolnienie z poz. 12 załącznika dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez publiczne radio i telewizję.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 2 powołanej ustawy opodatkowaniu stawką 7% podlegają usługi z załącznika nr 3 do ustawy tj.

- pod poz. 155 - PKWiU ex 92.2 - usługi radia i telewizji, inne niż określone w poz. 12 zał. nr 4, z wyłączeniem:

- usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

- działalność agencji informacyjnych.

W związku z powyższym jeżeli świadczone przez podatnika usługi mieszczą się w katalogu usług "radia i telewizji" to wówczas są one opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 7%.

Natomiast jeżeli są to usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania to są one zwolnione z podatku.

Za prawidłową klasyfikację usług i towarów ponosi pełną i całkowita odpowiedzialność wyłącznie jednostka świadcząca usługi. Organ podatkowy nie jest zobligowany na gruncie prawa podatkowego do dokonywania klasyfikacji statystycznych usług i towarów a jedynie do potwierdzania zasadności stosowanych przez podatnika stawek podatku VAT przy sprzedaży towarów i usług prawidłowo zaklasyfikowanych przez podatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl