Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 14 czerwca 2004 r.
Podatek od towarów i usług.
Urząd Skarbowy w Lubartowie
PP/443-10/2004

Pytanie podatnika

Czy nadal przysługuje mi odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy inwestycyjne związane z budową budynku mieszkalno-usługowego na gruncie stanowiącym ustawową wspólność małżeńską zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym na obojga małżonków?

Odpowiedź

W odpowiedzi na pisemną prośbę o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuję, że w obecnym stanie prawnym tj. po 1 maja 2004 r., nadal przysługuje Panu jako podatnikowi VAT prawo odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy inwestycyjne związane z budową budynku mieszkalno usługowego na gruncie stanowiącym ustawową wspólność małżeńską zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym na obojga małżonków. Obecnie prawo to wynika z przepisów art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

Zgodnie z art. 87 ust. 1 cyt. ustawy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Nadal stoję na stanowisku, iż błędne jest Pana twierdzenie (zawarte w piśmie z dnia 22. 04. 2003 r.), że skoro część usługowa budynku to 72,30% (obecnie 85,82%) powierzchni, mieszkalna 27,70% (obecnie 14,18%) a cały budynek przeznaczony będzie pod wynajem i na prowadzenie usług adwokackich, to w takiej proporcji (85,82%) będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy związane z budową tego budynku.

W powyższy sposób tj. proporcjonalnie może być rozliczona tylko pewna część wydatków (fundamenty, ściany, stropy, dach itp.) natomiast inna część wydatków jak podłogi, okna, armatura łazienkowa itp. powinny być przyporządkowane odpowiednio części mieszkalnej i usługowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl