Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 12 kwietnia 2005 r.
Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
PP 443/1/25/22/05
Zaliczenie kosztów transportu do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Koszty transportu związane są z dostawą towarów płacone są dostawcy i zostały pierwotnie zakwalifikowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, bowiem faktura za transport została wystawiona przez dostawcę i jemu zapłacona (poz. 8 deklaracji VAT-7).

Jednakże takie rozliczenie spowodowało powstanie niezgodności danych zawartych w deklaracji VAT-7 z danymi zawartymi w deklaracji INTRASTAT. W związku z powyższym spółka dokonała korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2004 r. wyłączając powyższe wydatki z podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i zaliczyła je do importu usług.

Zwróciliście się Państwo z zapytaniem, w której rubryce deklaracji VAT-7 należy wykazać wydatki dodatkowe.

Państwa zdaniem koszty transportu, z uwagi na fakt iż płacone są dostawcy, w myśl art. 31 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stanowią część podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Właściwe jest więc zaliczenie kosztów transportu do wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zgodnie z 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Ustęp 2 pkt 2 tego artykułu stanowi, że podstawa opodatkowania obejmuje wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opodatkowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W analizowanej sytuacji faktura obejmująca koszty transportu towarów została wystawiona przez dostawcę i także jemu została zapłacona należność, dlatego organ podatkowy podziela Państwa opinię, iż koszty te należy zaliczyć do podstawy opodatkowania, o której mowa

w art. 31 ust. 1 ustawy i w związku z tym wykazać je w deklaracji VAT-7 jako nabycie wewnątrzwspólnotowe (poz. 8 deklaracji VAT-7).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl