PO 7/B-825-551/9845/95 - Stawki prowizji za rozprowadzanie i sprzedaż znaków wartościowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 25 października 1995 r. Ministerstwo Finansów PO 7/B-825-551/9845/95 Stawki prowizji za rozprowadzanie i sprzedaż znaków wartościowych.

W odpowiedzi na pismo IS IX.006/195/95 z 16 października 1995 r. w sprawie prowizji za sprzedaż detaliczną znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Z dniem 30 sierpnia 1995 r. zostały podwyższone stawki prowizji:

– z 3% do 3,66% wartości nominalnej rozprowadzanych znaków wartościowych przez banki uczestniczące w ich dystrybucji,

– z 5% do 6,10% wartości nominalnej sprzedanych znaków wartościowych przez punkty sprzedaży detalicznej.

Dokonując podwyższenia prowizji, o czym powiadomiono izby skarbowe pismem znak PO 7/B-825-406A/7111/95 z 6 września 1995 r., uwzględniono 22% stawkę podatku od towarów i usług za świadczone usługi w zakresie dystrybucji i sprzedaży detalicznej znaków wartościowych.

Na tej podstawie stwierdza się, że podwyżka stawek przedmiotowej prowizji dotyczy jedynie tych dystrybutorów i punktów sprzedaży detalicznej, którzy uiszczają podatek VAT za wykonywane czynności w zakresie dystrybucji i sprzedaży znaków opłaty skarbowej oraz urzędowych blankietów wekslowych.

Ponadto informuje się, że w związku z sygnalizowanymi trudnościami w nabyciu znaków wartościowych, Ministerstwo Finansów zleciło Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych wykonanie III nakładu tych znaków, który aktualnie jest realizowany i w miesiącach październik-listopad br. będzie sukcesywnie przekazywany Narodowemu Bankowi Polskiemu - generalnemu dystrybutorowi.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/4/8