PO 6/K-861-661-4809/97 - Postępowanie egzekucyjne w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 września 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 6/K-861-661-4809/97 Postępowanie egzekucyjne w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r.

Ministerstwo Finansów przesyła w załączniku rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r., które wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ich ogłoszenia - do wiadomości i stosowania. W związku z tym, iż powyższe rozporządzenie nie przewiduje przepisu intertemporalnego, wszystkie tytuły wykonawcze wystawione na należności, które przestały być poddane egzekucji administracyjnej, podlegać będą z dniem wejścia w życie rozporządzenia zwrotowi wierzycielom, a wszczęte postępowania egzekucyjne - umorzeniu.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1997/5/11