Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 lutego 1994 r.
Ministerstwo Finansów
PO 6/K-860-0127/94
Obowiązek bezgotówkowych rozliczeń transakcji.

W związku z art. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, w wersji uchwalonej 16 grudnia 1993 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 646) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że obowiązek bezgotówkowych rozliczeń transakcji, których wartość przekracza kwoty wymienione w tym przepisie, nie dotyczy:

1) zamiany towaru na towar, towaru na usługę lub usługi na towar,

2) wzajemnych potrąceń należności i zobowiązań,

3) transakcji o podobnym charakterze do wymienionych w pkt 1 i 2.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1995/2/22