PO 5/3-2360/0520/96 - Zaniechanie poboru podatku od zasiłków wypłaconych bezrobotnym w 1995 r.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 marca 1996 r. Ministerstwo Finansów PO 5/3-2360/0520/96 Zaniechanie poboru podatku od zasiłków wypłaconych bezrobotnym w 1995 r.

Przesyłam w załączeniu zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od zasiłków wypłaconych bezrobotnym przez organy zatrudnienia w 1995 r., do wysokości różnicy pomiędzy należnym podatkiem a kwotą pobranych zaliczek.

Równocześnie zalecam, aby na wniosek osób objętych zarządzeniem urzędy skarbowe dokonały zwrotu kwot wpłaconych przez te osoby przed wejściem w życie zarządzenia. Natomiast w przypadku bezrobotnych, których nie dotyczy zarządzenie, z uwagi na niespełnianie wymaganych w nim warunków, wnioski o ulgę podatkową powinny być rozpatrywane w drodze decyzji indywidualnych, w trybie art. 8 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/1/17