PO 3-6804/722-710/97 - Leasing.

Pisma urzędowe
Status: Nieaktualne

Pismo z dnia 20 października 1997 r. Ministerstwo Finansów PO 3-6804/722-710/97 Leasing.

Odpowiadając na pismo z 6.10.1997 r., Ministerstwo Finansów informuje, że jak wynika z pisma, Grupa w ramach prowadzonej działalności leasingowej zawiera umowy leasingu na zorganizowane kompleksy majątkowe, w tym przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze, że w opisanej sytuacji na leasing składają się różne przedmioty majątkowe, tj. zarówno ruchomości, jak i nieruchomości o różnym okresie amortyzacji - dopuszczalne jest, aby okres leasingu dla potrzeb rozporządzenia ministra finansów z 6.4.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów (Dz.U. Nr 28, poz. 129) ustalony był wg przeciętnych (ważonych) okresów amortyzacji dla wszystkich przedmiotów składających się na dany kompleks majątkowy (przedsiębiorstwa).

Opublikowano: M.Podat. 1999/4/46