PO 2/2-10223-01631/95 - Zasada obliczania dochodu podlegającego zwolnieniu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 kwietnia 1996 r. Ministerstwo Finansów PO 2/2-10223-01631/95 Zasada obliczania dochodu podlegającego zwolnieniu.

Odpowiadając na pismo z 24 października 1995 r. w sprawie interpretacji § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Przepis § 3 rozporządzenia brzmi: "W razie wykonywania przez podmiot gospodarczy, oprócz działalności określonej w § 1, także innej działalności, zwolnienie od podatku dochodowego stosuje się do części dochodów przypadających proporcjonalnie do obrotów z tytułu działalności, o którym mowa w § 1". Określona w § 3 rozporządzenia zasada obliczania dochodu podlegającego zwolnieniu dotyczy wyłącznie takich podmiotów gospodarczych, które oprócz działalności objętej zwolnieniem wykonują inną działalność, przy czym rodzaje tych działalności nie dają się wyodrębnić jako samodzielne przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego oraz przedstawionego w piśmie (...) stanu faktycznego podatnik obowiązany jest ustalić dochód z uwzględnieniem zasady określonej w ww. § 3 rozporządzenia.

Opublikowano: Biul.Skarb. 1996/5/5