Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 czerwca 2004 r.
Umowy nabycia pojazdów samochodowych w celu ich dalszej odsprzedaży.
Urząd Skarbowy w Prudniku
PM-436/1/04

Pytanie podatnika

Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów nabycia pojazdów samochodowych w celu ich dalszej odsprzedaży od osób fizycznych nie będących podatnikami podatku VAT i nie prowadzących działalności gospodarczej.

Odpowiedź

Dnia 17.05.2004 r. do organu wpłynęło zapytanie podatnika w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych naliczanego przy nabywaniu w celu dalszej odsprzedaży samochodów używanych od osób fizycznych nie będących podatnikami podatku VAT.

W odpowiedzi na ww. pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku, działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) stanowi, iż podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych od umów sprzedaży są, w myśl przepisu art. 10 ust. 2 ustawy, m.in. nabywcy rzeczy, jeżeli kupują te rzeczy do przerobu lub sprzedaży.

Prowadząc działalność gospodarczą m.in. w zakresie skupu i sprzedaży pojazdów samochodowych zobowiązany jest podatnik - jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych - do obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika oraz złożyć deklarację (PCC-2) o należnościach wpłaconych przez płatnika w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1153 ze zm.).

W świetle powyższego zawarcie przez Pana umowy nabycia samochodu w celu jego odsprzedaży od osoby fizycznej nie będącej podatnikiem podatku VAT i nie prowadzącej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl