Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 sierpnia 2004 r.
Umowa pożyczki udzielana spółce kapitałowej przez wspólnika.
Izba Skarbowa w Opolu
PDII-436/10-2/AS/04

Pytanie podatnika

Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielanej spółce kapitałowej przez wspólnika.

Odpowiedź

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), zmienia interpretację udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismami z dnia: 18 czerwca 2004 r., 28 czerwca 2004 r. i 30 lipca 2004 r. o nr PM-436/7/04 w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielanej spółce kapitałowej przez wspólnika.

Odpowiadając na zapytanie podatnika - udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - czy udzielona przez niego Spółce pożyczka z przeznaczeniem na działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tut. organ wyjaśnia co następuje:

Ustawą z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 42) wprowadzone zostało - z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r. - zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanych przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej. Zwolnienie to normuje art. 9 pkt 10 lit. h ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl