PDI/415-12/06 - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych darowizny przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 kwietnia 2006 r. Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim PDI/415-12/06 Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych darowizny przedsiębiorstwa

Pytanie podatnika

Czy darowizna dokonana przez matkę na rzecz córki, której przedmiotem będzie przedsiębiorstwo wraz ze wszystkimi jego składnikami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 9.03.2006 r. wystąpiła Pani o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zamierza Pani przekazać w formie darowizny swojej córce prowadzone przez Panią przedsiębiorstwo wraz ze wszystkimi składnikami i zakończyć prowadzoną przez Panią działalność gospodarczą. W skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzi m.in. nieruchomość lokalowa, towar, wyposażenie, środki trwałe, nazwa przedsiębiorstwa i pracownicy. Pyta Pani czy zbycie przedsiębiorstwa w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - Pani zdaniem darowizna przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Wobec powyższego w zakresie opodatkowania darowizny nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl