PD.II.415/52/03 - Odliczenie mebli kuchennych w zabudowie stałej

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 6 kwietnia 2004 r. Urząd Skarbowy w Głogowie PD.II.415/52/03 Odliczenie mebli kuchennych w zabudowie stałej

Pytanie podatnika

Wyspecjalizowana firma dokonała zabudowy stałej kuchni polegającej na wyposażeniu tego pomieszczenia w komplet mebli wykonanych na zamówienie, w skład których wchodzą między innymi: szafki kuchenne, piekarnik w oddzielnej zabudowie, szafka pod piekarnik, płyta gazowa, szafka pod płytę gazową, okap kuchenny, zlewozmywak, szafka pod zlewozmywak, bateria, szafka na zmywarkę.

Czy meble kuchenne w zabudowie stałej można odliczyć od podatku w ramach ulgi z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego?

Odpowiedź

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację zajmowanego na podstawie tytułu prawnego, budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z ust. 17 art. 27a powołanej ustawy, rodzaje wydatków, które podlegają odliczeniu w ramach ww. ulgi zostały wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788). Załącznik Nr 2 do tego rozporządzenia zawiera wykaz robót zaliczonych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego. Punkt 1 załącznika Nr 2 wymienia wydatki na remont, modernizację lub wykonanie nowych elementów w lokalu mieszkalnym, jak np. pawlacze, trwale umiejscowione szafy wnękowe, obudowy wanien, zlewozmywaków, grzejników.

Z punktu 2 załącznika Nr 2 rozporządzenia wynika, że do robót związanych z remontem i modernizacją lokalu mieszkalnego zalicza się remont, modernizacje, wymianę lub wykonanie nowych instalacji w lokalu mieszkalnym, obejmujące rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz montaż trwale umiejscowionych: wyposażenia, armatury i urządzeń dotyczących między innymi instalacji sanitarnych i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Punkt 2 załącznika Nr 3 do ww. rozporządzenia zawiera wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego w zakresie instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych, w tym między innymi remont i wymianę urządzeń gazowych.

W świetle powyższego wydatki na wykonanie szafek kuchennych, w tym również szafki pod zmywarkę nie podlegają odliczeniu od podatku, bowiem nie zostały wymienione w powołanym rozporządzeniu. Dodatkowo należy podkreślić, że nie mieszczą się one w definicji modernizacji, gdyż modernizacja lokalu musi obejmować podniesienie cech użytkowych tego lokalu, nie zaś unowocześnianie czy upiększanie takiego lokalu. Natomiast odliczeniu od podatku w ramach ulgi z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego podlegają wydatki na zakup baterii, zlewozmywaka, płyty gazowej i piekarnika w oddzielnej zabudowie oraz obudowy tych urządzeń, będących elementami instalacji wymienionych w rozporządzeniu. Przedmiotowemu odliczeniu podlega również wydatek poniesiony na okap kuchenny pod warunkiem, że okap połączony jest z kominem wentylacyjnym i stanowi element instalacji wentylacyjnej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl