Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 stycznia 2005 r.
Opodatkowanie usług polegających na czyszczeniu i pogłębianiu dna.
Urząd Skarbowy w Polkowicach
PD/415/F/38/04

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie podatku zryczałtowanego, polegającą na robotach związanych z czyszczeniem i pogłębianiem dna? PKWiU 45. 24. 14 - 00. Świadczone usługi wykonywane są na rzecz lasów państwowych.

Podatnik zapytuje:

Czy stawka podatkowa wynosi 5,5 %, czy 8,5 %?

Jak wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844), usługi polegające na czyszczeniu i pogłębianiu dna; roboty związane z budową obiektów wodnych, pozostałe zaliczane do klasy 45. 24. 14 - 00 mieszczą się w Sekcji F w dziale 45 PKWiU - "Roboty budowlane".

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), przychód uzyskany z wykonywania robót budowlanych opodatkowany jest 5,5 % stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl