P-4/436/5/05 - Pożyczka stanowiąca świadczenie w rozumieniu VAT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 maja 2005 r. Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie P-4/436/5/05 Pożyczka stanowiąca świadczenie w rozumieniu VAT.

"Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik udziela pożyczek osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Udzielanie pożyczek mieści się w ramach prowadzonej przez podatnika działalności. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Udzielanie pożyczek stanowi świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Usługi pośrednictwa finansowego zostały wymienione w poz. 3 załącznika nr 4 i tym samym objęte są zwolnieniem. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 41, poz. 399), nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części, albo prawo użytkowania wieczystego. Biorąc pod uwagę powyższe przedmiotowe umowy pożyczki nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych."

Opublikowano: S.Podat. 2005/8/27