Opodatkowanie i oskładkowanie stypendiów doktoranckich - w świetle ustawy 2.0

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 października 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Opodatkowanie i oskładkowanie stypendiów doktoranckich - w świetle ustawy 2.0

Informujemy, że stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, a także nie będą pomniejszane o składki na ubezpieczenie społeczne.

Informujemy, że oskładkowaniem mają być objęte wyłącznie stypendia wypłacane w ramach szkół doktorskich - doktorantom kształcącym się w nich od 1 października 2019 roku. Obecnie prowadzone studia doktoranckie powinny być w tym względzie kontynuowane na dotychczasowych zasadach.

Skąd to wynika?

Zgodnie z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3.07.2018 r. - Przepisy wprowadzające do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Opublikowano: NB: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego