Obliczanie odszkodowania z art. 55 § 1(1) K.P. w razie niewypłacania zmiennych składników wynagrodzenia. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

undefinedObliczanie odszkodowania z art. 55 § 1(1) K.P. w razie niewypłacania zmiennych składników wynagrodzenia.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 czerwca 2010 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Obliczanie odszkodowania z art. 55 § 1(1) K.P. w razie niewypłacania zmiennych składników wynagrodzenia.

(...) W szczególnej sytuacji niewypłacania przez pracodawcę zmiennych składników wynagrodzenia w okresie, z którego są uwzględniane przy ustalaniu odszkodowania przysługującego pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 55 § 11 k.p., przy ustalaniu wysokości tego odszkodowania powinny być brane pod uwagę zmienne składniki wynagrodzenia w wysokości należnej pracownikowi za ten okres, czyli w wysokości, która powinna zostać wypłacona. Pracodawca jest bowiem zobowiązany ustalić wysokość wynagrodzenia za pracę za dany miesiąc, uwzględniając wszystkie przysługujące pracownikowi składniki. Istnieje zatem możliwość ustalenia wysokości zmiennego składnika wynagrodzenia, który za dany miesiąc się należy pracownikowi i ma być wypłacony.

Nie można zdaniem departamentu w takim przypadku stosować § 11 ust. 1 rozporządzenia urlopowego, ponieważ w tym okresie pracownikowi przysługuje prawo do zmiennych składników wynagrodzenia, które jednak nie jest realizowane przez pracodawcę. Przepis § 11 tego rozporządzenia dotyczy bowiem sytuacji, gdy w okresie trzech miesięcy pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia, a nie, gdy należne wynagrodzenie nie zostało wypłacone. (...)

Opublikowano: Rzeczposp. DF 2010/140/2