undefinedNSA uznał stanowisko KNF i odrzucił skargę BGŻ BNP Paribas ws. Raiffeisen Bank

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 maja 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego NSA uznał stanowisko KNF i odrzucił skargę BGŻ BNP Paribas ws. Raiffeisen Bank

Naczelny Sąd Administracyjny ("NSA") nie uwzględnił skargi kasacyjnej BGŻ BNP Paribas ("BGŻ") od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ("WSA"), który oddalił skargę na decyzję KNF w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Raiffeisen Bank Polska SA ("Bank"). Jednocześnie NSA uchylił wyrok WSA i odrzucił skargę BGŻ na decyzję KNF.

W 2018 r. KNF wydała decyzję nakładającą na Bank karę w wysokości 500 000 zł za niezapewnienie, od 31 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., aby wartość aktywów netto Inventum 14 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych oraz wartość aktywów netto Inventum 20 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, była obliczana zgodnie z prawem, czym Bank naruszył art. 72 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 72 ust. 4 ustawy o funduszach 1 .

W związku z podziałem Raiffeisen Bank Polska SA, cześć dotycząca działalności Banku jako depozytariusza funduszy przypadła BGŻ, który wniósł skargę na decyzję KNF.

18 czerwca 2019 r. WSA oddalił skargę BGŻ, jako niezasadną, uznając jednocześnie uprawnienie BGŻ do jej wniesienia. Na ten wyrok została wniesiona przez BGŻ skarga kasacyjna.

Po rozpoznaniu sprawy, 25 kwietnia 2023 r. NSA przychylił się do pierwotnego stanowiska KNF, uznając, że BGŻ nie miał legitymacji do wniesienia skargi na decyzję KNF w tej sprawie.

W związku z tym uchylił wyrok WSA i odrzucił skargę Banku BGŻ BNP Paribas SA. Zatem decyzja KNF nakładająca karę na Bank jest prawomocna.

1

ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Opublikowano: www.knf.gov.pl