Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 19 marca 1999 r.
Narodowy Bank Polski
NB/BPN/II/258/98
Fundusze własne.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Nadzoru Bankowego na posiedzeniu 10 marca 1999 r. inwestycje banków w Powszechne Towarzystwa Emerytalne nie stanowią pomniejszeń funduszy własnych określonych w § 4 uchwały nr 8 Komisji Nadzoru Bankowego z dn. 5.08.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków należących do bankowej grupy kapitałowej lub grupy bankowej na potrzeby stosowania norm i granic określonych ustawą - Prawo bankowe, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających banku oraz warunków i trybu ich zaliczenia, a także pozycji bilansu banku podlegających potrąceniu przy wyliczaniu jego funduszy własnych.

Opublikowano: Glosa 1999/9/26