MKiDN DP/WPA.024/103/01 - Status współtwórcy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 lipca 2001 r. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu MKiDN DP/WPA.024/103/01 Status współtwórcy

"(...) o statusie współtwórcy w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) decyduje wnoszenie w powstanie danego utworu twórczego wkładu. W przypadku utworów (projektów) architektonicznych oznacza to współudział w opracowaniu przestrzennej koncepcji projektowanego obiektu, wspólną kreację przez co najmniej dwie osoby określonego rozwiązania architektonicznego. Przy ocenie twórczego wkładu w powstanie danego projektu technika budowlanego należałoby zatem wziąć pod uwagę, na ile zaangażowanie jego polega na przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji budowlanej pod nadzorem architekta, na ile zaś jest on samodzielnym twórcą poszczególnych rozwiązań architektonicznych, zaakceptowanych przez architekta."

Opublikowano: LEX nr 13376