Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 maja 2004 r.
Opłata skarbowa od poświadczeń dokonywanych przez organy administracji rządowej i samorządowej.
Ministerstwo Finansów
LK-275/LM/JB/04

Odpowiadając na pismo z dnia 8 marca 2004 r. (...) w sprawie opłaty skarbowej od poświadczeń dokonywanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej, Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z ust. 5 części III załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) od poświadczeń zgodności odpisów lub wyciągów zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rządowej, samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy stawka opłaty skarbowej wynosi 3 zł.

Powołany przepis określa stawkę tej opłaty od poświadczeń, jako czynności materialno-technicznych, dokonywanych przez organy administracji rządowej, samorządowej oraz archiwum państwowe, w wyniku których stwierdzono zgodność odpisów (kopii oryginału), duplikatów (kolejnych egzemplarzy dokumentu) lub wyciągów (skrótowych wypisów z treści dokumentów).

Opłatę skarbową w wysokości 3 zł pobiera się od każdej pełnej lub zaczętej strony poświadczanego dokumentu bez względu na jego format.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2004/5/31