undefinedLiczenie wysokości zasiłku, gdy przerwa w ubezpieczeniu przypadnie na sobotę.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 lutego 2012 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liczenie wysokości zasiłku, gdy przerwa w ubezpieczeniu przypadnie na sobotę.

Przepisy ustaw określają terminy na dokonanie pewnych czynności wywołujących skutki prawne, np. termin na dostarczenie zaświadczenia lekarskiego wynosi siedem dni. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy. Przepis ten nie stanowi o obliczaniu terminów (lecz o okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego). Zatem w tym przypadku nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego o obliczaniu terminów, w tym art. 57 § 4 k.p.a., którego interpretacji dotyczy uchwała NSA z 15 czerwca 2011 r. (I OPS 1/11).

Oznacza to, że sobota stanowi przerwę w ubezpieczeniu chorobowym, jeżeli ostatnim dniem okresu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę był piątek, a następną umowę o pracę zawarto na okres od poniedziałku.

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2012/32/9