L.dz. S.C.VIII.510/204/91, (bez tytułu). - Pismo wydane przez: Ministerstwo Sprawiedliwości - OpenLEX

L.dz. S.C.VIII.510/204/91 - (bez tytułu).

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 18 listopada 1991 r. Ministerstwo Sprawiedliwości L.dz. S.C.VIII.510/204/91 (bez tytułu).

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Sądów i Notariatu w piśmie z dnia 18 listopada 1991 r. L.dz. S.C. VIII.510/204/91 zaleca, aby notariusze poświadczający podpisy pod zaproszeniami dla obywateli etiopskich zamieszczali w klauzuli poświadczeniowej następującej treści pouczenie:

"Zaproszenie powyższe nie stwarza żadnych uprawnień dla osoby zapraszanej do uzyskania wizy wyjazdowej do Polski".

Opublikowano: Rejent 1991/6/108