Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Kolejność liczenia urlopu proporcjonalnego.

Sposób ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym w związku z korzystaniem z urlopu wychowawczego, trwającego co najmniej miesiąc, w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia, reguluje art. 1552 § 2 k.p.

Na podstawie tego przepisu, jeżeli okres urlopu wychowawczego trwającego co najmniej miesiąc przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, wymiar tego urlopu osoby powracającej do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Chyba że przed rozpoczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub wyższym wymiarze. Przy ustalaniu wymiaru proporcjonalnego urlopu na podstawie art. 1552 k.p. kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi (art. 1552a § 1 k.p.), a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 k.p).

Ustalając wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego (od 1 marca do 30 września 2013 г.), uwzględnia się okresy przepracowane u pracodawcy, wyłączając okres urlopu wychowawczego (czyli 7 miesięcy). Zatem pracownicy, o której mowa w przykładzie, będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 11 dni (1/12 x 5 miesięcy pracy x 26 dni urlopu wypoczynkowego = 10,83, po zaokrągleniu 11 dni).

Opublikowano: Rzeczposp. PiP 2013/9541/3