KO-034-1198 - Elektroniczny regulator zapłonu.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 listopada 1997 r. Główny Urząd Statystyczny KO-034-1198 Elektroniczny regulator zapłonu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 listopada 1997 r. Urząd Statystyczny w (...) uprzejmie informuje, że zgodnie z zasadami metodycznymi Systematycznego Wykazu Wyrobów (wyd. IV wraz z uzupełnieniami), obowiązującymi w statystyce, opisany w piśmie elektroniczny regulator zapłonu (bezpośredniego działania), mieści się w zakresie grupowania SWW 0912-119 "Regulatory bezpośredniego działania pozostałe".

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 lipca 1997 r. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (zał. do rozp. Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1997 r. Dz. U. z 1997 Nr 42) ww. wyrób mieści się pod symbolem PKWiU 33.20.70-90.00 "Przyrządy i aparaty do regulacji i kontroli, gdzie indziej nie wymienione".

Powyższa opinia klasyfikacyjna nie stanowi decyzji administracyjnej.

Jednocześnie informujemy, że powyższe klasyfikacje (SWW i PKWiU) obowiązują równolegle do dnia 30 czerwca 1999 r.

Opublikowano: S.Podat. 1999/2/77