K-0542/82/MK/07, Możliwość potrącania z wynagrodzenia pracownikom urzędu wierzytelności osób trzecich na podstawie art. 91... - OpenLEX

K-0542/82/MK/07 - Możliwość potrącania z wynagrodzenia pracownikom urzędu wierzytelności osób trzecich na podstawie art. 91 Kodeksu Pracy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 listopada 2007 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542/82/MK/07 Możliwość potrącania z wynagrodzenia pracownikom urzędu wierzytelności osób trzecich na podstawie art. 91 Kodeksu Pracy.

Przepisy art. 91 Kodeksu pracy nie mają zastosowania do potrącania innych należności osób trzecich z wynagrodzenia pracownika na jego wniosek.

Urząd miejski, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), jest jednostką organizacyjną powołaną wyłącznie do realizacji przez burmistrza zadań gminy, którego koszty funkcjonowania są pokrywane ze środków publicznych. Z wymienionego względu, niedopuszczalne jest wykorzystywanie środków publicznych do finansowania innych zadań niepublicznych urzędu, w tym świadczenia pracownikom urzędu finansowych usług rozliczeniowych.

Na rynku krajowym usługi rozliczeniowe dla ludności są świadczone odpłatnie przez wyspecjalizowane instytucje finansowe, w tym banki.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2008/1/78-79