K-0542-09/MK/08 - Możliwość zawarcia umowy o obsługę prawną gminy na okres dłuższy niż jeden rok.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 lutego 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542-09/MK/08 Możliwość zawarcia umowy o obsługę prawną gminy na okres dłuższy niż jeden rok.

W ocenie Kolegium, obsługa prawna gminy jest jednym ze świadczeń niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, o czym mowa w przepisach art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Uwzględniając powyższe, burmistrz gminy może udzielić zamówienia publicznego (w trybie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych) na obsługę prawną gminy na okres dłuższy niż jeden rok. Podstawą udzielenia zamówienia powinno być upoważnienie rady udzielone w trybie wyżej wymienionych przepisów art. 184 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy o finansach publicznych.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2008/1/83