K-0542/01/MK/08 - Zasady wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców w roku nabycia zezwolenia.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 stycznia 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie K-0542/01/MK/08 Zasady wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców w roku nabycia zezwolenia.

Kolegium podziela pogląd Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, że brak jest podstaw prawnych do uznania, że przedsiębiorca w roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, jest pozbawiony możliwości skorzystania z uprawnienia w postaci ratalnego systemu wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Opublikowano: Biul.RIOSzcz 2008/1/80