Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 maja 2014 r.
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego zakupu wyposażenia gospodarstwa agroturystycznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP2/443-165/14/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2014 r. (data wpływu 10 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na nabyciu niezbędnego wyposażenia do kwatery agroturystycznej w miejscowości T. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na nabyciu niezbędnego wyposażenia do kwatery agroturystycznej w miejscowości T.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zamierza Pan, jako osoba fizyczna (prywatna), nieprowadząca działalności gospodarczej, realizować projekt, w ramach którego ma zamiar nabyć wyposażenie pokoi i świadczyć, jako rolnik posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha, usługi turystyczne, tj. krótkotrwałego zakwaterowania (sklasyfikowane pod symbolem PKD 55.20.Z). Te usługi nie są w ogóle związane w żaden sposób z prowadzoną dotychczas działalnością gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług mechaniki pojazdowej, tj. głównie PKD 45.20.Z. - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej figuruje Pan w ewidencji podatników VAT czynnych. Nie planuje Pan, przez okres ponad 6 lat, rozszerzenia działalności gospodarczej o usługi sklasyfikowane pod symbolem PKD 55.20.Z. Złożył wniosek o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich #8722; Oś 4 LEADER, w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, na dofinansowanie zakupu wyposażenia do kwatery agroturystycznej w miejscowości T. W ramach tego projektu zostanie nabyte wyposażenie, tj.:

* meble do wewnątrz kwatery,

* meble ogrodowe,

* sprzęt AGD.

W kosztach kwalifikowalnych projektu uwzględnił Pan kwotę podatku od towarów i usług. Umowa o dofinansowanie obejmuje zwrot części kwalifikowalnych, w tym podatek od towarów i usług. Faktury dokumentujące zakupy będą wystawione na Pana, jako osobę fizyczną. Towar nabyty w związku z realizacją projektu nie będzie wykorzystywany przez Pana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przedmiotowy projekt polega na nabyciu niezbędnego wyposażenia do kwatery agroturystycznej, tj.:

I.

mebli do wnętrza kwatery, w tym:

1.

szafy trzydrzwiowej wykonanej z płyty wiórowej laminowanej z półkami narożnymi i oświetleniem halogenowym (o wymiarach szer. 265 cm, wys. 240 cm, gł. 65 cm, 14 półek + 2 drążki), cena: 5.658,00 zł brutto,

2.

szafy ubraniowej wykonanej z płyty wiórowej laminowanej (szafa z frontem lustrzanym, szafka z szufladami + wieszaki), cena: 2.214,00 zł brutto,

3.

sypialni wykonanej z płyty wiórowej laminowanej, w skład której wchodzi łóżko z pianką poliuretanową twardą, o gr. 20 cm i 2 stoliczki nocne z szufladkami, cena: 3.690,00 zł brutto,

4.

kuchni o korpusach wykonanych z płyty wiórowej laminowanej (lodówka w zabudowie, 2 szafki 60 cm z 3 szufladami, szafka pod zmywarkę pod zabudowę, szafka zlewozmywakowa 55 cm, szafka narożna, szafka z półkami 35 cm, szafka 80 cm z półkami, słupek (w słupku zabudowane piekarnik i mikrofalówka), szafki górne z witryną szklaną 80 cm 1 szt., 60 cm 1 szt., pochłaniacz w zabudowie, płyty MDF, fronty MDF połysk, blaty kamienne granitowe gr. 3cm, cena: 19.680,00 zł brutto,

5.

szafy 2-drzwiowej o wys. 220 cm, szer. 145 cm, gł. 56 cm, wykonanej z płyty wiórowej laminowanej, cena: 1.845,00 zł brutto,

6.

łóżka 90/200 z materacem sprężynowym, szkielet z drewna sosnowego, 2 nogi + 2 nogi zakończone kółkami, cena: 3.444,00 zł brutto,

7.

szafek nocnych z 2 szufladami o wymiarach wys. 46 cm, szer. 40 cm, gł. 35 cm, z płyty wiórowej laminowanej, cena: 1.107,00 zł brutto,

8.

stolika okrągłego o śr. 70 cm, z płyty wiórowej laminowanej, noga wykonana z metalu, cena: 528,90 zł brutto,

9.

półki z kamiennego marmuru w kształcie stożka 3 cm grubości, cena: 1.107,00 zł brutto;

II.

mebli ogrodowych drewnianych, które mają zostać posadowione przy kwaterze, na działce o pow. 1,43 ha, tj.:

1.

zestawu ogrodowego, w którego skład wchodzi stół drewniany wraz z 4 rzeźbionymi artystycznie ławami. Stół drewniany wykonany jest z drewna sosnowego o wymiarach blatu: gr. 7 cm, dł. 150 cm, szer. 80 cm. Ławy drewniane wykonane są z drewna sosnowego o wymiarach:

a.

siedzisko ławy gr. 5 cm, dł. 150 cm, szer. 40 cm,

b.

oparcie ławy gr. 5 cm, dł. 150 cm, szer. 30 cm. Całe oparcie ławy jest artystycznie rzeźbione, z motywem krajobrazu, cena: 4.500,00 zł brutto,

2.

huśtawki ogrodowej:

a.

stelaż: palisada świerkowa o śr. 10 cm,

b.

siedzisko: deski dębowe o gr. 3,2 cm,

c.

wymiary: wys. 2 m, szer. 2,3 m, dł. 1,5 m, szer. siedziska 1,7 m. Siedzisko jest połączone ze stelażem metalowymi łańcuchami, cena: 1.500,00 zł brutto,

3.

altany ogrodowej czworokątnej z trójkątnymi podstawami wraz ze stołem połączonym z 2 ławami. Altana ogrodowa wypoczynkowa. Super solidna konstrukcja na lata. Altana w tej wersji ma jedną, tylną zabudowaną ścianę od podstawy. Solidny dach wykonany w technologii trójwarstwowej: materiał pokryciowy (deska sosnowa), warstwa izolacyjna oraz materiał wykończeniowy (ozdobna mata). Drewno zabezpieczone impregnatem. Cena: 10.000,00 zł brutto;

III.

sprzętu AGD do kuchni pod zabudowę wg projektu indywidualnego.

Wyposażenie niezbędne do mebli kuchennych pod zabudowę, określone w poz. 1. W skład sprzętu AGD pod zabudowę wchodzą: zmywarka, cena: 1.298,00 zł brutto, lodówka, cena: 1.498,00 zł brutto, płyta indukcyjna, cena: 1.398,00 zł brutto, kuchenka mikrofalowa, cena: 848,00 zł brutto, piekarnik, cena: 998,00 zł brutto, okap, cena: 348,00 zł brutto.

Z efektów zrealizowanego projektu będą korzystać bez ograniczeń turyści przebywający w kwaterze agroturystycznej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ma Pan możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a tego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści ww. art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem spełnienia zarówno przesłanek pozytywnych, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia. Jeżeli dany towar lub usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście, jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli natomiast ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku od towarów i usług (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym od podatku) w momencie dokonywania zakupu podatnik nie ma prawa do odliczenia tego podatku.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 tej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (ust. 2 omawianego artykułu).

Stawka podatku #8722; na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy #8722; wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2#8722;12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle ust. 2 tego artykułu, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. art. 146a pkt 1 ustawy stanowi, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Stosownie do treści pkt 2 tego artykułu, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego "Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%" (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, stawka ta wynosi 8%), wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55, tj. "usługi związane z zakwaterowaniem".

Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro - jak wskazano we wniosku - jest Pan podatnikiem VAT czynnym, a przedmiotowe wyposażenie kwatery agroturystycznej, nabyte w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zamierza wykorzystywać do świadczenia opodatkowanych usług krótkotrwałego zakwaterowania, będzie Panu przysługiwało - wbrew zaprezentowanemu stanowisku #8722; prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących te zakupy, pod warunkiem, że nie wystąpi żadna z okoliczności wyłączających to prawo, określonych w art. 88 ustawy.

Nie ma przy tym znaczenia, czy planuje Pan rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania, ale to, czy faktycznie będzie prowadził tą działalność. Nie można bowiem zgodzić się z Pana stwierdzeniem, że jako podatnik VAT czynny z tytułu świadczenia usług mechaniki pojazdowej, wyposażenie do kwatery agroturystycznej będzie Pan nabywał jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, a w konsekwencji, że towar nabyty w związku z realizacją projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, skoro we wniosku wskazał Pan, że z efektów zrealizowanego projektu turyści będą korzystać bez ograniczeń. Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do kwestii możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl