ITPP1/443-929a/12/IK - VAT w części dotyczącej opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 sierpnia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP1/443-929a/12/IK VAT w części dotyczącej opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2012 r. (data wpływu 1 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w części dotyczącej opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości niezabudowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Decyzją z dnia........ znak:. Wojewoda, na wniosek............. ustalił lokalizację przedsięwzięcia......... pn.: ".." m.in. na działce:

1.

nr... o pow....m2,...która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

2.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

3.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina...., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

4.

nr... o pow....m2, obręb...,gmina..., ujawnionej w KW nr...,

5.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

6.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW...,

7.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW...,

8.

nr... o pow.... m2, obręb..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr.....,

9.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW...,

10.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

11.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

12.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

13.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

14.

nr... o pow. m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

15.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW...,

16.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

17.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

18.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

19.

nr... o pow.... m2, obręb... gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

20.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr...,

21.

nr... o pow.... m2, obręb... gmina..., która powstanie z podziału działki nr... ujawnionej w KW nr,

22.

nr... o pow.... m2, obręb..., gmina..., ujawnionej w KW nr.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia... zatwierdzi wskazane powyżej podziały zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (zwanej dalej ustawą o Euro 2012).

Na dzień dzisiejszy właścicielami ww. działek są osoby fizyczne.

Na mocy wyżej wskazanej decyzji Wojewody z dniem jej ostateczności działki określone w pkt 1 -22 staną się własnością Województwa. Art. 24a ust. 3 ustawy o Euro 2012 stanowi, że nieruchomości objęte decyzją o lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stała się ostateczna. Wyżej wskazana decyzja Wojewody nie jest ostateczna, trwa postępowanie odwoławcze.

Ad. 1 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego - w dniu.....r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr.... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi..... zł,

Ad.2 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -... w dniu.... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr..... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi.... zł,

Ad.3 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -. w dniu.... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr........jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi...... zł,

Ad.4 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -.........w dniu.....r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi..... zł,

Ad.5 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -... w dniu..... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi.....,

Ad.6 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -......... w dniu......... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr.....jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi.... zł,

Ad.7 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -...... w.... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr..... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi....... zł,

Ad.8 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -....... w dniu.......... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr.... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi........ zł,

Ad.9 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -....... w dniu....... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr. jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi....... zł.

Ad.10 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -..... w dniu.....r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr.... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi... zł,

Ad. 11 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -........ w dniu....... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr..... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi.......... zł,

Ad. 12 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -..... w dniu...... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr...... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi........ zł,

Ad. 13 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -. w dniu...r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr.... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi........ zł,

Ad. 14 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -...... w dniu........ r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę k.m. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr..... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi......... zł,

Ad. 15 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -......... w dniu........ r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr.... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi........ zł,

Ad. 16 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -. w dniu........ r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr.... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi......zł,

Ad. 17 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -.... w dniu......r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę k.m. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr....... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi.........,

Ad. 18 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -....... w dniu........... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę k.m. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr........ jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi.........zł.

Ad. 19 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -........ w dniu.......... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr..... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi....... zł,

Ad. 20 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -....... w dniu........ r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę k.m. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr....... jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi.......... zł,

Ad. 21 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -........... w dniu......... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr........ jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi..... zł,

Ad. 22 Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego -......... w dniu...... r. w celu ustalenia wartości nieruchomości dla określenia wysokości odszkodowania pod budowę K. M. na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy o Euro, działka nr.....jest działką niezabudowaną. Zgodnie z ww. operatem wartość przedmiotowej nieruchomości wynosi....... zł.

Zgodnie z ww. decyzją Wojewody wszystkie ww. działki przeznaczone są pod budowę P. K. M., z przeznaczeniem pod infrastrukturę kolejową lub pod kolizję z istniejącą infrastrukturą.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż spółce K. M. S.A. nieruchomości niezabudowanych opisanych w pkt 1-22, jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23% na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Województwa dostawa (sprzedaż w drodze bezprzetargowej) nieruchomości niezabudowanych określonych w pkt 1-22 będzie opodatkowana stawką 23% VAT na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel. Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumieć należy m.in. odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie do treści art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Przy założeniu, że działki są niezabudowane, a przeznaczone pod budowę P.K. M., zgodnie z decyzją Wojewody z dnia r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012, sprzedaż działek gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod zabudowę nie może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 9 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl