Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 listopada 2013 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
IPTPP1/443-635/13-2/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 9 sierpnia 2013 r. (data wpływu 19 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku dla usług dostawy towarów z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym:

* żaluzji zewnętrznych, rolet zewnętrznych,

* stawki podatku VAT dla usług montażu bram rolowanych w garażach będących integralną częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego PKOB 111,

* stawki podatku VAT dla usług montażu bram rolowanych w garażach znajdujących się w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 112 i 113, w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach całego zadania inwestycyjnego,

- jest prawidłowe,

* pozostałych usług będących przedmiotem wniosku

- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług dostawy towarów z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym: moskitier, żaluzji drzwiowych i okiennych, rolet materiałowych, rolet materiałowych impregnowanych, powlekanych lub laminowanych tworzywem sztucznym, plis, rolet profilowanych, żaluzji fasadowych (zewnętrzne i wewnętrzne), rolet aluminiowych (zewnętrzne), bram garażowych wykonywanych z aluminium.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie: sprzedaż i montaż markiz, moskitier, żaluzji drzwiowych i okiennych, rolet materiałowych, rolet materiałowych impregnowanych, powlekanych lub laminowanych tworzywem sztucznym, plis, rolet profilowanych, żaluzji fasadowych (zewnętrzne i wewnętrzne), rolet aluminiowych (zewnętrzne), bram garażowych wykonywanych z aluminium.

PKWiU z dnia 18 marca 1997 r. ww. usługi mieszczą się w grupowaniach:

* montaż markiz, moskitier wykonywanych przez podmiot niebędący ich producentem PKWiU 45.34.31-00.00 "Usługi związane z montażem zasłon i markiz";

* montaż drzwiowych i okiennych żaluzji, rolet profilowanych, bram rolowanych, moskitier i części tych elementów wykonywanych z aluminium, montaż okiennych plis, roletek materiałowych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych tworzywem sztucznym, wykonywanych przez podmiot niebędący ich producentem PKWiU 45.12.11.-00.00 "Roboty związane z montażem futryn drzwiowych i ram okiennych".

Firma oferuje usługę montażu (z towarem wliczonym w cenę) towarów wymienionych we wniosku, których to wyrobów nie jest producentem. Usługi wykonywane są w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Wspomniana wyżej usługa montażowa obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie ww. wyrobów w lokalu mieszkalnym, położonym w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym w PKOB

111 - budynki mieszkalne jednorodzinne,

112 - budynki o dwóch i więcej mieszkaniach,

113 - budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie.

1. Rolety tekstylne np. Refleksol lub Veranda zewnętrzne i wewnętrzne, pełnią następujące funkcje:

* unowocześniają i trwale ulepszają budynek;

* latem chronią pomieszczenia przed przegrzaniem poprzez ograniczenie przenikania promieni słonecznych do wnętrza pomieszczenia;

* ograniczają zużycie energii elektrycznej, ponieważ redukują a nawet zupełnie eliminują konieczność użycia urządzeń klimatyzacyjnych, a tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska;

* zimą spełniają funkcję termoizolacyjną, ponieważ ograniczają oddawanie ciepła na zewnątrz;

* po zastosowaniu tkanin typu black-out (zaciemniające) służą do całkowitego zaciemnienia pomieszczenia;

* poprawiają znacznie komfort pracy (dot. przede wszystkim pracy przy komputerze), ponieważ zapobiegają refleksji świetlnej, światło przenikające nie oślepia i nie męczy wzroku;

* chronią pomieszczenia przed uderzeniami wiatru, deszczu i śniegu;

* pełnią również funkcję dekoracyjną

Montaż w zależności od typu montażu, może być natynkowy lub podtynkowy i polega na dokonaniu nawierceń pod kotwy i kołki rozporowe. Następnie w otwory za pomocą pistoletu budowlanego wprowadza się klej żywiczno - poliestrowy o wysokiej wytrzymałości. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w otwory kotew i kołków rozporowych. Po zastygnięciu kleju otrzymuje się trwale związane z podłożem i bardzo wytrzymałe elementy umożliwiające przykręcenie do nich prowadnic oraz skrzynek (osłon) z rurami nawojowymi. W przypadku rolet podtynkowych dodatkowo na kątownikach zamieszczonych na czole skrzynki lub osłony montowany jest styropian bądź styrodur, nałożona jest siatka wzmacniająca i całość zostaje otynkowana. Gdy w nadprożu na etapie wznoszenia budynku została zamontowana skrzynka ze styroduru montaż polega na zamocowaniu prowadnic wg opisu jak wyżej a następnie otynkowaniu skrzynki.

2. Markizy pełnią następujące funkcje:

* chronią przed słońcem;

* zaciemniają;

* w przypadku zastosowania tkaniny waterproof lub plain (wodoodporne) stanowią ochronę przeciwdeszczową;

* pełnią funkcję dekoracyjną.

Montaż markiz polega na zawieszeniu ich na fasadzie budynku (ścianie), na suficie, krokwi dachowej lub w nadprożu (niszy). W pierwszym etapie dokonuje się nawierceń pod kotwy. Następnie w otwory za pomocą pistoletu budowlanego wprowadza się klej żywiczno - poliestrowy o wysokiej wytrzymałości. W otwory wprowadza się kotwy. Klej dzięki swoim właściwościom po zastygnięciu gwarantuje, iż elementy nośne będą trwale związane z podłożem. Następnie przykręca się uchwyty montażowe (ścienne, sufitowe lub krokwiowe). Do uchwytów dokręca się konstrukcję nośną markizy. W przypadku modeli podtynkowych pozostaje kwestia odpowiedniego uszczelnienia za pomocą pianki.

W zależności od typu napędu (elektryczny lub manualny) pozostaje kwestia doprowadzenia zasilania. W takiej sytuacji za pomocą bruzdownicy należy przygotować rowek pod kabel, a następnie zatynkować go. Dokonać przewiertu ściany, podłączyć się do źródła prądu.

3. Żaluzje fasadowe (wewnętrzne i zewnętrzne) podobnie jak rolety pełnią następujące funkcje:

* unowocześniają i trwale ulepszają budynek;

* latem chronią pomieszczenia przed przegrzaniem poprzez ograniczenie przenikania promieni słonecznych do wnętrza pomieszczenia;

* ograniczają zużycie energii elektrycznej, ponieważ redukują, a często zupełnie eliminują konieczność użycia urządzeń klimatyzacyjnych, a tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska;

* zimą spełniają rolę termoizolacyjną, ponieważ zabezpieczają przed emisją ciepła przez otwory okienne i drzwiowe;

* poprawiają znacznie komfort pracy (dot. przede wszystkim pracy na komputerze), ponieważ zapobiegają refleksji świetlnej, światło przenikające pomiędzy lamelami nie oślepia i nie męczy wzroku;

* pełnią również funkcję dekoracyjną.

Montaż żaluzji fasadowych w zależności od typu montażu może być natynkowy, na fasadzie słupkowo - ryglowej lub podtynkowy i polega na dokonaniu nawierceń pod kotwy i kołki rozporowe. Następnie w otwory za pomocą pistoletu budowlanego wprowadza się klej żywiczo - poliestrowy o wysokiej wytrzymałości. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w otwory kotew i kołków rozporowych. Po zastygnięciu kleju otrzymuje się trwale związane z podłożem, bardzo wytrzymale elementy umożliwiające przykręcenie do nich prowadnic oraz skrzynek (osłon) z szyną główną wraz z napędem. W przypadku żaluzji podtynkowych dodatkowo na kątownikach zamieszczonych na czole skrzynki lub osłony montowany jest styropian bądź styrodur, nałożona jest siatka wzmacniająca i całość zostaje otynkowana. Gdy w nadprożu na etapie wznoszenia budynku została zamontowana skrzynka ze styroduru, montaż polega na zamocowaniu wg opisu jak wyżej a następnie otynkowaniu skrzynki.

W zależności od rodzaju napędu koniecznym jest podłączenie siłowników elektrycznych do źródła prądu i np. przełącznika lub też przewiercenie się przez ścianę odpowiednio stolarkę okienno - drzwiową i przeprowadzenie wałka służącego jako łącznik korby. W celu podłączenia zasilania należy bruzdownicą przygotować rowek pod kabel, a następnie zakleić go tynkiem. Za pomocą wiertarki przewiercić się przez ścianę lub stolarkę okienną w celu podłączenia kabla do źródła prądu. Koniec kabla łączy się za pomocą złącza Hirschmanna z przewodem napędu, a z drugiej strony podłącza się do prądu. Kolejny kabel prowadzi się pomiędzy siłownikiem a przełącznikiem.

4. Rolety aluminiowe (zewnętrzne) pełnią funkcje:

* unowocześnienia i trwałego ulepszenia budynku;

* elementu zamykającego otwór w budynku (tu. garażu);

* termoizolacyjną, dzięki zastosowaniu pianki poliuretanowej w profilach;

* antywłamaniową (profile ekstrudowane).

Montaż bram garażowych polega na dokonaniu nawierceń pod kotwy i kołki rozporowe. Następnie w otwory za pomocą pistoletu budowlanego wprowadza się klej żywiczno-poliestrowy o wysokiej wytrzymałości. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie w otwory kotew i kołków rozporowych. Po zastygnięciu kleju otrzymuje się trwale związane z podłożem i bardzo wytrzymałe elementy umożliwiające przykręcenie do nich prowadnic oraz skrzynek odpowiednio konsoli, na których zawiesza się rurę nawojową. W zależności od rodzaju napędu koniecznym jest podłączenie siłowników elektrycznych do źródła prądu i np. przełącznika. W tym celu należy przewiercić się przez ścianę i podłączyć z źródłem zasilania.

Montaż bram garażowych będzie się odbywał zarówno w garażach występujących w bryle budynku, czyli stanowiących konstrukcję z budynkami mieszkaniowymi objętymi społecznym programem mieszkaniowym, jak i również w garażach wolnostojących.

Montaże żaluzji, rolet, bram garażowych będą wykonywane w przeważającej części w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym - spełniających wymogi art. 41 ust. 12a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), jednakże będą się również odbywały w budynkach nieobjętych społecznym programem mieszkaniowym.

Z każdym klientem zawierana jest umowa na świadczenie usługi, która składa się z: doradztwa technicznego, dokonania pomiaru otworów okiennych, drzwiowych i innych otworów budowlanych, zakupieniu towarów o parametrach odpowiadających zamówieniu, usłudze transportowej na miejsce wykonania usługi instalacyjnej, zamontowaniu w sposób trwały zamówionych przez klienta towarów. W umowie wyszczególnione są poszczególne etapy montażu, czyli nawiercenie otworów pod kotwy, kołki rozporowe etc., trwałe przykręcenie prowadnic, skrzynek, osłon, kątowników poprzez śruby i nakrętki do kotew. Przygotowanie rowka pod przewód elektryczny. Podłączenie napędu z zasilaniem. Ustawienie pozycji krańcowych napędu. Zaprogramowanie nadajników zdalnego sterowania. Odbiór techniczny robót i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. Umowy z klientami zawierane są na łączną kwotę za materiały i koszty robocizny, a na fakturze uwzględniona jest jedna pozycja.

W przypadku demontażu żaluzji fasadowych, rolet tekstylnych typu Refleksol lub Veranda, rolet aluminiowych, bram garażowych lub markiz montowanych pod tynkiem lub w nadprożu, koniecznym jest naruszenie fasady czyli usunięcie tynku, ocieplenia, siatki wzmacniającej, kotew, kołków rozporowych, usunięcie elementów uszczelniających, np. pianki montażowej, co wiąże się z uszkodzeniem budynku. Uszkodzeniu ulegają również produkty m.in. prowadnice, osłony, kątowniki, pióra. Natomiast w przypadku markiz zamontowanych na fasadzie uszkodzenie budynku polega na pozostawieniu widocznych otworów po śrubach, kotwach, kołkach rozporowych, co wymaga zalepienia ich zaprawą murarską, ewentualnie użycia siatki wzmacniającej w zależności od wielkości otworu i pomalowaniu fasady. Markiza nie ulega uszkodzeniu.

Usługi wykonywane są w ramach: dostawy, budowy (nowo wznoszone obiekty), remontu, modernizacji, termomodernizacji (dot. rolet aluminiowych, żaluzji fasadowych zewnętrznych, rolet tekstylnych zewnętrznych Refleksol, Veranda i bram garażowych), natomiast w przypadku markiz usługi wykonywane są w ramach dostawy, budowy (nowo wznoszone budynki), remontu i modernizacji.

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Natomiast zgodnie z pkt 7a ww. artykułu przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagających zmiany granic pasa drogowego.

Zgodnie z pkt 8 ww. artykułu przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Modernizacja oznacza unowocześnienie, uwspółcześnienie produktu, trwałe ulepszenie np. istniejącego obiektu budowlanego prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej. Podniesienie jego wartości użytkowej, technicznej, jak i przystosowanie budynku do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie albo nadanie temu składnikowi stosownych cech użytkowych wyrażające się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego, lub obniżenie kosztów eksploatacji.

Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania, wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najczęściej przeprowadzane działania to docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemów grzewczych (źródło: Wikipedia, wolna encyklopedia).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę VAT Wnioskodawca ma naliczać dla usługi sprzedaży z montażem (katalog usług wymieniony we wniosku) w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym i wykonywanych w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji i termomodernizacji budynków lub ich części.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie posiadanej wiedzy handlowej na temat stosowanych stawek przez firmy z branży Wnioskodawcy, stawka VAT powinna wynosić 8% np. interpretacja indywidualna IPTPP1/443-49/12-5/RG z dnia 19 kwietnia 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

* prawidłowe w części dotyczącej określenia stawki podatku dla usług dostawy towarów z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym:

* żaluzji zewnętrznych, rolet zewnętrznych,

* stawki podatku VAT dla usług montażu bram rolowanych w garażach będących integralną częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego PKOB 111,

* stawki podatku VAT dla usług montażu bram rolowanych w garażach znajdujących się w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 112 i 113, w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach całego zadania inwestycyjnego,

* nieprawidłowe w części dotyczącej określenia stawki podatku dla usług dostawy towarów z montażem w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym pozostałych usług będących przedmiotem wniosku.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym - zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy - rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Według art. 2 pkt 12 ustawy, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Artykuł 41 ust. 12b ustawy stanowi, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

* budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

* lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247 z późn. zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla:

1.

towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2.

robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;

3.

robót konserwacyjnych dotyczących:

a.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,

b.

lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

- w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2.

Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Mając na uwadze ww. przepisy, należy zauważyć, iż przy ustaleniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie czy czynności wykonywane przez podatnika mieszczą się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

W związku z tym, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć "budowa", "remont", "modernizacja", "przebudowa", "roboty budowlane", "termomodernizacja" należy dokonać ich wykładni w oparciu o przepisy z innych dziedzin.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

* budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (pkt 6),

* robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (pkt 7),

* przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; (...) (pkt 7a),

* remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (pkt 8).

W znaczeniu słownikowym ("Współczesny słownik języka polskiego", red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.), "remont" oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia, natomiast "montaż" to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei "instalować" oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Pojęcie "modernizacja" - według słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 474, kol. 2) - oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś.

W świetle art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459 z późn. zm.) przez przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozumie się przedsięwzięcie, którego przedmiotem jest:

a.

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b.

ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c.

wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d.

całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

W tym miejscu należy wskazać, iż w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniżało się do wysokości 7% w odniesieniu do:

* robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

* obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12,

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Analiza powołanych wyżej przepisów § 37, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2010 r. rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2009 r. oraz obowiązujących po tym dniu rozporządzeń z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz z dnia 6 kwietnia 2011 r. prowadzi do wniosku, iż zakres stosowania obniżonej stawki podatku po 1 stycznia 2011 r. uległ zawężeniu.

Jak już zostało wskazane, przy określaniu właściwej stawki podatku VAT decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym).

Należy podkreślić, że to strony w umowach cywilno-prawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Wskazać należy, że z uwagi na to, iż obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Należy zauważyć, iż sama usługa montażu czy też instalacja poszczególnych towarów nie może być traktowana jako remont lub modernizacja. Dopiero w połączeniu z zespołem innych czynności, w wyniku których podnosi się bądź też przywraca poprzedni stan faktyczny czy wartość użytkową budynku lub lokalu, usługę taką można traktować jako usługę budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy, o których mowa w ustawie.

Mając na uwadze ww. przepisy należy stwierdzić, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. zastosowanie stawki preferencyjnej (8%) możliwe jest jedynie dla czynności stanowiących roboty konserwacyjne oraz usługi budowy, remontu, modernizacji i termoregulacji oraz przebudowy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i montażu markiz, moskitier, żaluzji drzwiowych i okiennych, rolet materiałowych, rolet materiałowych impregnowanych, powlekanych lub laminowanych tworzywem sztucznym, plis, rolet profilowanych, żaluzji fasadowych (zewnętrzne i wewnętrzne), rolet aluminiowych (zewnętrzne), bram garażowych wykonywanych z aluminium. Ww. usługi mieszczą się w grupowaniach:

* montaż markiz, moskitier wykonywanych przez podmiot niebędący ich producentem PKWiU 45.34.31-00.00 "Usługi związane z montażem zasłon i markiz";

* montaż drzwiowych i okiennych żaluzji, rolet profilowanych, bram rolowanych, moskitier i części tych elementów wykonywanych z aluminium, montaż okiennych plis, roletek materiałowych impregnowanych, powlekanych, pokrywanych lub laminowanych tworzywem sztucznym, wykonywanych przez podmiot niebędący ich producentem PKWiU 45.12.11.-00.00 "Roboty związane z montażem futryn drzwiowych i ram okiennych".

Firma oferuje usługę montażu (z towarem wliczonym w cenę) towarów wymienionych we wniosku, których to wyrobów nie jest producentem. Usługi wykonywane są w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Montaż bram garażowych będzie się odbywał zarówno w garażach występujących w bryle budynku, czyli stanowiących konstrukcję z budynkami mieszkaniowymi objętymi społecznym programem mieszkaniowym, jak i również w garażach wolnostojących. Z każdym klientem zawierana jest umowa na świadczenie usługi, która składa się z: doradztwa technicznego, dokonania pomiaru otworów okiennych, drzwiowych i innych otworów budowlanych, zakupieniu towarów o parametrach odpowiadających zamówieniu, usłudze transportowej na miejsce wykonania usługi instalacyjnej, zamontowaniu w sposób trwały zamówionych przez klienta towarów. W umowie wyszczególnione są poszczególne etapy montażu. Umowy z klientami zawierane są na łączną kwotę za materiały i koszty robocizny, a na fakturze uwzględniona jest jedna pozycja. Usługi wykonywane są w ramach: dostawy, budowy (nowo wznoszone obiekty), remontu, modernizacji, termomodernizacji (dot. rolet aluminiowych, żaluzji fasadowych zewnętrznych, rolet tekstylnych zewnętrznych Refleksol, Veranda i bram garażowych), natomiast w przypadku markiz usługi wykonywane są w ramach dostawy, budowy (nowo wznoszone budynki), remontu i modernizacji.

Odnosząc zatem przedstawione zdarzenie przyszłe do przedstawionego stanu prawnego należy stwierdzić, iż dostawa z montażem rolet i żaluzji zewnętrznych wykonywany w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym wykonywane w ramach usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%.

Natomiast analiza zdarzenia przyszłego na tle przytoczonych przepisów prawa prowadzi do wniosku, iż dla czynności polegających na montażu rolet wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, markiz moskitier, plis w obiektach budowlanych lub ich częściach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, brak jest podstaw do stosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 8%, bowiem czynności te nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również usług, o których mowa w § 7 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Rolety wewnętrzne, żaluzje wewnętrzne, markizy, moskitiery i plisy są wyposażeniem budynku (lokalu), w wyniku ich montażu nie nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu).

Wykonywane przez Wnioskodawcę ww. czynności nie mieszczą się w zakresie remontu czy budowy gdyż w istocie czynności te są jedynie zaopatrywaniem budynku (lokalu mieszkalnego) w elementy wyposażenia, niestanowiące jego elementów konstrukcyjnych.

Wskazać należy, że preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności związanych z budownictwem mieszkaniowym, jednakże nie do wszystkich usług dotyczących samego instalowania, czy montażu różnych towarów.

Zatem montaż ww. rolet wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, markiz, moskitier oraz plis nie mieści się w pojęciu remontu czy budowy, bowiem w takim przypadku mamy do czynienia z elementami wyposażenia budynku (lokalu).

W sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę usług montażu rolet wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, markiz, moskitier oraz plis wykonywanych w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie będzie miała 23% stawka podatku od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, iż dokonując usługi montażu rolet wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, markiz, moskitier oraz plis w budynkach mieszkalnych objętych społecznym programem mieszkaniowym, winno być opodatkowane stawką 8% VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się z kolei do usług dotyczących montażu bram garażowych należy zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią art. 2 pkt 12 ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych dział PKOB 11 obejmuje:

* budynki mieszkalne jednorodzinne - 111,

* budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112,

* budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

W celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędnym jest zatem określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje - mieszkalne czy użytkowe. Z uwagi na fakt, iż ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niniejszej ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej "lokalami", mogą stanowić odrębne nieruchomości. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Treść art. 2 ust. 1 ustawy przesądza, że przedmiotami odrębnej własności mogą być zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe.

Ponadto ust. 4 powołanego artykułu stanowi, iż do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnice, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi".

Treść powyższych przepisów wskazuje na wyraźne rozróżnienie pomiędzy pomieszczeniami pomocniczymi, które związane są z izbą lub zespołem izb przeznaczonych na pobyt stały w sposób funkcjonalny, polegający na wykorzystaniu całej przestrzeni bezpośrednio dla zaspakajania mieszkaniowych potrzeb ludzi, a pomieszczeniami przynależnymi, które chociaż w sensie prawnym stanowią część lokalu mieszkalnego, jednak w sensie funkcjonalnym służą do zaspokajania innych niż mieszkaniowe potrzeb ludzi.

Zgodnie z § 3 pkt 14 rozporządzenia, Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) lokalem użytkowym jest jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Natomiast zgodnie z § 3 pkt 13 ww. rozporządzenia, pomieszczeniem gospodarczym jest pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych. Zaś pomieszczeniem technicznym jest pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku (§ 3 pkt 12 cyt. rozporządzenia).

Odnosząc zatem wskazane regulacje prawne do opisanego stanu faktycznego sprawy stwierdzić należy, że o ile montaż bram garażowych dokonywany jest w ramach czynności wskazanych w przepisie art. 41 ust. 12 ustawy, w garażach umiejscowionych w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PKOB-111), zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to zastosowanie znajdzie stawka 8% do tych usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W sytuacji świadczenia robót polegających na montażu bram garażowych w garażach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych sklasyfikowanych pod symbolem PKOB 11, zastosowanie będzie miała obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8%, ale tylko w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach całego zadania inwestycyjnego (co winno wynikać z umowy). Jeżeli jednak podejmowane będzie osobne zlecenie realizowane w lokalu użytkowym (garażu) w wybudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym (na podstawie odrębnej umowy), to do tej czynności powinna mieć zastosowanie podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 23%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. organ pragnie wyjaśnić, że w myśl art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Jak z powyższego wynika interpretacje organów podatkowych wydawane są w indywidualnych sprawach podatników w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i stan faktyczny przedstawiony przez podatnika. Interpretacje nie stanowią źródła prawa. Zatem tut. organ przy wydawaniu interpretacji indywidualnej nie ma obowiązku kierować się stanowiskiem wyrażonym w innych interpretacjach. Bez znaczenia dla sprawy jest więc powoływanie się we wniosku na interpretację indywidualną IPTPP1/443-49/12-5/RG z dnia 19 kwietnia 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi. Przy czym należy zauważyć, iż ocena stanowiska zawarta w powołanej interpretacji, nie jest rozbieżna z oceną przedstawioną w niniejszej sprawie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. Niniejsza interpretacja, zgodnie z intencją Wnioskodawcy, rozstrzyga stawkę podatku VAT dla usług montażu towarów określonych w opisie sprawy w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić należy, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Dodatkowo należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania budynków według PKOB. Tut. Organ nie jest bowiem właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej klasyfikacji budynków według PKOB, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje działalność, swoje usługi oraz budynki według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług lub Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania budynków, a razie wątpliwości Wnioskodawca może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl