Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 marca 2005 r.
Zaokrąglanie kwoty podatku
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach
IIUSPP/443/36/30/21097/2005

Pytanie podatnika

Czy kwotę w podstawie opodatkowania oraz w podatku należnym zaokrągla się czy tylko odrzuca grosze?

Na podstawie § 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 2063) w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, dokonywania zaokrągleń oraz zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach, wydanego na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli podatki nie są pobierane przez płatników, a także podatku od osób prawnych dokonywane jest do pełnych złotych, z pominięciem groszy.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl