IB-415/005/58/112/03 - Wydatki na założenie rolety okiennej

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 28 października 2003 r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew IB-415/005/58/112/03 Wydatki na założenie rolety okiennej

Pytanie Podatnika:

Czy wydatki poniesione na założenie rolety okiennej są objęte ulga na remont mieszkania.

Odpowiedź Urzędu:

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 22 października 2003 r., uzupełnione w dniu 19 listopada 2003 r. informuje, że wydatki poniesione przez Panią na założenie rolety okiennej wewnętrznej nie są objęte ulgą o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) tj. ulgą na remont i modernizację. W/w wydatki nie figurują bowiem w "wykazie robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego" tj. w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizacje budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).Nie są więc objęte ulgą w świetle uregulowania zawartego w art. 27a ust. 17 ustawy o podatku dochodowym.

Opublikowano: www.izbaskarbowa.lodz.pl