Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 stycznia 2004 r.
Wydatki na cele rehabilitacyjne a prawo do odliczeń podatkowych.
Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna
I-415-02/03/04

Pytanie Podatnika:

Czy wydatki poniesione na wynajęcie prywatnej kwatery w związku z pobytem w miejscowości uzdrowiskowej w celu poddawania się zabiegom leczniczym i rehabilitacyjno-usprawniającym mogą zostać odliczone od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne.

Moim zdaniem ww. wydatki mieszczą się w pojęciu "odpłatności za pobyt na leczeniu sanatoryjnym".

Odpowiedź Urzędu:

Zapytanie dotyczy stosowania przepisów art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami), tzn. czy wydatki poniesione na wynajęcie odpłatnej kwatery w związku z pobytem w miejscowości uzdrowiskowej w celu poddawania się zabiegom leczniczym i rehabilitacyjno-usprawniającym, mogą być odliczone od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne.

W powołanym powyżej przepisie zostały enumeratywnie wymienione wydatki, które należy uważać za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne, uprawniające osobę niepełnosprawną do dokonania odliczeń od dochodu.

Do wydatków rehabilitacyjnych, o których mowa powyżej zaliczamy wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo-wychowawczych i szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające.

W ocenie tut. organu podatkowego odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym oznacza odpłatność za pobyt na leczeniu w sanatorium.

W świetle powyższego wydatki związane z wynajęciem kwatery prywatnej w miejscowości uzdrowiskowej nie mieszczą się w pojęciu "odpłatności za pobyt na leczeniu sanatoryjnym" i jako takie nie mogą być uznane za wydatki na cele rehabilitacyjne, w rozumieniu powoływanych wyżej przepisów, uprawniających do skorzystania z przedmiotowej ulgi.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl